Płazy

Płazy to gromada kręgowców obejmująca 3 rzędy:

Płazy bezogonowe (Anura) – rząd o skróconym, krępym i szerokim tułowiu, pozbawionym ogona. Rząd obejmuje 24 rodziny z ok. 380 gatunkami. Wszyscy przedstawiciele rzędu posiadają dwie pary dobrze wykształconych kończyn, z których tylne są przeważnie dłuższe i lepiej umięśnione. Dorosłe płazy bezogonowe są mięsożerne, żywią się głównie owadami, pierścienicami, mięczakami, a większe gatunki polują również na drobne kręgowce. Żyją w różnych środowiskach, prowadząc tryb życia wodny, wodno-lądowy, naziemny lub nadrzewny. Zamieszkują też wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy, choć większość gatunków żyje w wilgotnych, tropikalnych rejonach między zwrotnikami.

Płazy beznogie (Gymnophiona), rząd o wydłużonym, robakowatym ciele, prowadzących podziemny, ryjący i niezwykle skryty tryb życia. Obejmuje 6 rodzajów z ok. 160 gatunkami. Płazy beznogie charakteryzują się zupełnym brakiem pasów kończyn i ogona. Biologia płazów beznogich jest słabo poznana. Żywią się dżdżownicami, owadami, zwłaszcza termitami, większe gatunki prawdopodobnie również drobnymi kręgowcami. Osiągają od 10 do 150 cm długości.

Płazy ogoniaste (Caudata), rząd o ciele wydłużonym, z ogonem spłaszczonym bocznie u gatunków o wodnym trybie życia i owalnym w przekroju u gatunków lądowych. Obejmuje 9 rodzin z ok. 400 gatunkami. U większości występują dwie pary kończyn, prawie jednakowej długości, stosunkowo niewielkich i słabo umięśnionych. Większość zamieszkuje wodne lub wilgotne środowiska, prowadząc naziemny tryb życia, nieliczne żyją w jaskiniach lub na drzewach. Są drapieżnikami, żywią się głównie bezkręgowcami, duże gatunki polują również na drobne kręgowce. Występują głównie w klimacie umiarkowanym półkuli północnej, nieliczne żyją w Ameryce Środkowej i Południowej. Osiągają od 3 do 180 cm długości.

Wiele gatunków płazów ogoniastych jest obecnie zagrożonych wymarciem, głównie na skutek zmian środowiska.

Liczy łącznie ponad 4300 gatunków.

Ciało płazów pokryte jest nagą skórą, u form dorosłych wyposażoną w liczne gruczoły śluzowe, których wydzielina utrzymuje powierzchnię skóry w stałej wilgotności oraz u niektórych gatunków wydziela substancje trujące.

Skóra uczestniczy w wymianie gazowej, uzupełniającej oddychanie płucne.FFFFFFFFFFFFF

Ceratophrys ornata – żaba rogata
Rodzaj Ceratophrys obejmuje kilka gatunków, których status systematyczny nie jest do końca wyjaśniony. Do najczęściej spotykanych w hodowli oprócz opisywanego należą: C. cranwelli, C. cornuta i C. varia. Największym przedstawicielem rodzaju jest C. aurita -…


Jak kupić zdrowe zwierzę?
Od kilku lat obserwuję wzrastające zainteresowanie urządzaniem w domowych warunkach "małego zoo". Jak grzyby po deszczu pojawiają się większe i mniejsze sklepy zoologiczne, które w swoich ofertach poza klatkami, akwariami, rozmaitymi akcesoriami pielęgnacyjno-hodowlanymi zamieszczają również…

Wpływ hormonów na ubarwienie płazów i rodzaje pigmentów
Istotny wpływ na ubarwienie płazów mają czynniki wewnętrzne, np. hormony. Transport ziaren barwnika koordynowany jest przez swoiste sygnały chemiczne. Hormony poprzez łączenie się z receptorami błonowymi komórek barwnikowych aktywują śródkomórkową kaskadę reakcji. Przykładem jest MSH…


Aklimatyzacja nowych drzewołazów
Aklimatyzacja nowych drzewołazów jest czynnością bardzo ważną. Przechodzić ją muszą zarówno nowo nabyte żaby jak i młode osobniki z własnego chowu. Podczas tego procesu można zaobserwować, czy każda żaba je, prawidłowo rośnie, czy nie jest…

Duttaphrynus melanostictus – ropucha azjatycka
Preparaty ze skóry tych ropuch od dawna są wykorzystywane w azjatyckiej medycynie tradycyjnej jako analgetyk (znieczulający)- w Chinach występuje pod nazwą"chan su", jako afrodyzjak, a wyizolowana bufotenina - alkaloid o psychoaktywnym działaniu.


Hodowla drzewołazów
Drzewołazy zawsze były i będą obiektem pożądania wielu terrarystów. Są wręcz idealnymi zwierzętami do terrarium, jednak ich hodowla wymaga systematyczności i staranności ze strony hodowcy. Są to zwierzęta czasochłonne i wrażliwe na zmiany - nie…


Dyscophus guineti – żaba pomidorowa*
Żaby pomidorowe są najbardziej rozpoznawalnymi przedstawicielami batrachofauny Madagaskaru. Dyscophus guineti występuje w centralnej oraz wschodniej części wyspy. Preferuje podmokłe i stosunkowo ciepłe siedliska np. poszycia lasów. Prowadząc głównie nocny tryb życia dzień spędza w ukryciu…