RybikiRybiki - wiadomościAktualizowane artykuły


Lepisma saccharina – rybik cukrowy
Rybik cukrowy (Lepisma saccharina) to drobny bezskrzydły owad z rzędu rybików (Zygentoma ). Jest znanym owadem synatropijnym, żyjącym w budynkach. Rybik ten podobnie jak niektóre gatunki innych rybików, jest często hodowany jako pokarm dla drapieżnych…