Hodowle karmowe


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Muchy – hodowla karmowa
Muchy są pokarmem najłatwiej dostępnym i możliwym do zdobycia, ze wszystkich owadów karmowych. Jednak do karmienia zwierząt nie należy łapać much wolno żyjących, ponieważ są nosicielami bardzo dużej liczby zarazków, bakterii i chorób, groźnych dla…


Blaberus craniifer – karaczan brazylijski*
Zarówno w Polsce jak i w dużej części krajów Europy w hodowlach występują formy karaczanów mniej lub bardziej zgodne z tym opisem, czasem błędnie nazywane Blaberus giganteus. Jest to problem płynnej systematyki i mieszania się…


Acanthoscelides spp., Callosobruchus spp. – strąkowce
Strąkowce należą do dość dużej podrodziny Bruchinae (1350 gatunków), w rodzinie stonek (Chrysomelidae). Większość gatunków zamieszkuje rejony tropikalne. W naszych warunkach rozwijają się głównie w ogrzewanych pomieszczeniach. Część, z 30 spotykanych w Polsce gatunków, to…

Zophobas morio – drewnojad, zofobas
Drewnojad, zofobas (Zophobas morio, Fabricius 1776) jest owadem należącym do tej samej rodziny co większość karmowych chrząszczy – czarnuchowatych (Tenebrionidae). Ogólną budową przypomina swojego mniejszego krewniaka mącznika młynarka (Tenebrio molitor). Osiąga 30-40 mm długości. Ciało…