ProstoskrzydłeWyróżniony w Prostoskrzydłe

Gryllidae – świerszcze
Świerszcze charakteryzuje duża rozpiętość rozmiarów. Najmniejsze znane gatunki osiągają zaledwie 3- 4 mm długości, największe - kilka centymetrów. Większość spotykanych w hodowlach gatunków nie przekracza 35 mm. Posiadają jednolity plan budowy. Ciało walcowate, wydłużone, z…


Schistocerca gregaria – szarańcza pustynna
Szarańcza pustynna (Schistocerca gregaria Forskal 1775) to należący do rodziny szarańczowatych (Acrididae) owad osiągający 6-9 cm długości. Stosunkowo masywna budowa ciała, długie skrzydła wystające za odwłok oraz mocne odnóża skoczne umożliwiają sprawne przemieszczanie się. Ubarwienie…

Jak kupić zdrowe zwierzę?
Od kilku lat obserwuję wzrastające zainteresowanie urządzaniem w domowych warunkach "małego zoo". Jak grzyby po deszczu pojawiają się większe i mniejsze sklepy zoologiczne, które w swoich ofertach poza klatkami, akwariami, rozmaitymi akcesoriami pielęgnacyjno-hodowlanymi zamieszczają również…


Gryllotalpa gryllotalpa – turkuć podjadek
Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus, 1758) chociaż na to nie wygląda, spokrewniony jest ze świerszczami i pasikonikami. Należy do rodziny turkuciowatych (Gryllotalpidae), liczącej nieco ponad 40 gatunków. Łacińska nazwa turkucia - Gryllotalpa - jest zbitką…
Telemetria w badaniach owadów i płazów
Jedną z terenowych metod badań, dających najwięcej informacji o życiu dzikich zwierząt, jest telemetria (technika dokonywania pomiarów na odległość). Polega ona na śledzeniu zwierząt zaopatrzonych w nadajniki radiowe, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego…