Owady – Weterynaria


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja
Historia antyseptyki jest stosunkowo krótka bo ma zaledwie 150 lat. Podwaliny podłożył Ludwik Pasteur (1822 - 1895) odkrywając bakterie, a wiedzę tą wykorzystał John Lister (1827 - 1912), który był pionierem antyseptyki. To dzięki niemu…


Nicienie entomopatogenne
Naturalne infekcje owadów przez entomopatogenne nicienie znane są już od kilkudziesięciu lat. Opisano 23 rodziny nicieni pasożytujących na owadach