Płazy – Artykuły


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Sposoby określania wieku u płazów i gadów
Większość cech opisujących kręgowce (np. wzrost, masa ciała) to cechy zmienne, które są zależne od środowiska zewnętrznego. Wiek natomiast jest cechą niezależną od wszelkich czynników. Płazy, podobnie jak ryby, rosną przez całe życie. Budowa morfologiczna…


Mimikra u płazów
Interakcje pomiędzy drapieżnikami i ofiarami spowodowały, że w toku ewolucji pojawiły się różne mechanizmy zwiększające szansę na przeżycie. Do takich zaliczymy między innymi ubarwienie mimetyczne oraz aposematyczne płazów. Mimikra polega na upodobnieniu się zwierząt pod…

Dlaczego żaby są zielone?
W skórze żab występują trzy typy komórek pigmentowych, tworzących trzy warstwy. Poszczególne komórki ułożone są w następującej kolejności (od najniżej do najwyżej położonych): melanofory, guanofory (iridiofory), ksantofory.


Dendrobatidae – drzewołazowate
Dendrobatidae – drzewołazowate Drzewołazy (Dendrobatidae) to grupa miniaturowych do małych żab z centralnej i południowej Ameryki. Mają one frapujące, kontrastowe kolory, jednak w Polsce są one trudne do zdobycia. Również mało jest polskich stron ,…


Żywienie żab
Jeśli zamierzasz trzymać żaby jako zwierzęta domowe, to upodobania żywieniowe płazów powinny być ci dobrze znane. Więc, co jedzą żaby? Żaby zarówno jak ludzie, potrzebują diety odżywczej i zróżnicowanej oraz bogatej w witaminy i składniki…


Aspekty prawne hodowli drzewołazów
  Aspekty prawne hodowli drzewołazów Drzewołazy należą do gatunków zagrożonych i zostały wymienione w załączniku II Konwencji waszyngtońskiej (Convention on International Trade in Endangered Species – www.cites.org). Konwencja waszyngtońska czyli w skrócie CITES została przyjęta…