Płazy – Artykuły


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

FFFFFFFFFFFFF

Ubarwienie płazów
Ubarwieniem nazywamy barwę skóry, sierści lub piór. W świecie zwierząt spotykana jest cała paleta kolorów, od bardzo jasnych po bardzo ciemne. Obecność takiego czy innego pigmentu uwarunkowana jest genetycznie, jednakże konkretne zabarwienie często zależy od…


Partenogeneza u płazów i gadów
Najczęściej spotykanym typem rozmnażania u organizmów żywych jest rozmnażanie obupłciowe, przy udziale haploidalnych (zawierających pojedynczą [n] liczbę chromosomów) gamet męskich i żeńskich. W wyniku połączenia się gamet powstaje diploidalna zygota (zawierająca podwójną [2n] liczbę chromosomów).…

Telemetria w badaniach owadów i płazów
Jedną z terenowych metod badań, dających najwięcej informacji o życiu dzikich zwierząt, jest telemetria (technika dokonywania pomiarów na odległość). Polega ona na śledzeniu zwierząt zaopatrzonych w nadajniki radiowe, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego…


Komora deszczowa
Komora deszczowa jest alternatywą do przekształcania własnego terrarium w zbiornik hodowlany. Jej zastosowanie daję świetne wyniki w stymulacji zachowań rozrodczych u płazów, co wiąże się z udaną reprodukcją danego gatunku. Ten sposób prowokacji godów stosuje…

Skrzek
Skrzek (ang. Amphibian sp.wn, niem. der AmphibienlaiCH) Skrzek jest jedną z form składania jaj, jaką obserwujemy w świecie płazów. Skrzek u większości płazów składany jest w środowisku wodnym. Od tego standardu odbiega skrzek składany przez CHwytnicę czerwonooką…


Dendrobatidae – hodowla drzewołazów
Dendrobatidae – drzewołazowate Drzewołazowate to prowadzące dzienny tryb życie małe płazy bezogonowe pozbawione błony pławnej. Niezaprzeczalny jest też fakt, że stanowią niezwykle barwną i okazałą pod względem gatunkowym grupę małych żab, a ich zróżnicowanie nie…

Dlaczego Pelophylax kl. esculentus?
Badania żab zielonych (Rana esculenta complex) (Fotografia 1.) prowadził w Poznaniu Leszek Berger. Po licznych krzyżówkach udowodnił, że w Europie Środkowej występują dwa gatunki żab zielonych: żaba śmieszka (Rana ridibunda), żaba jeziorkowa (Rana lessonae) oraz…

Humanitarne zabijanie zwierząt karmowych w terrarystyce
Jednym z nieodzownych aspektów terrarystyki jest karmienie zwierząt. Niektóre zwierzęta karmimy roślinami, inne owadami, inne małymi i średnimi ssakami – gryzoniami laboratoryjnymi (myszy, szczury, chomiki, myszoskoczki, świnki morskie oraz króliki) oraz pisklętami i dorosłym drobiem.…