Aspekty prawne


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Ochrona gadów w Polsce
Polska, podobnie jak większość krajów Europy Środkowej i Północnej nie może poszczycić się zbyt bogatą fauną gadów. Występuje u nas 9 gatunków uważanych za rodzime. Jeden z nich najprawdopodobniej w ostatnich dziesięcioleciach wymarł. Jest to…


Aspekty prawne hodowli drzewołazów
  Aspekty prawne hodowli drzewołazów Drzewołazy należą do gatunków zagrożonych i zostały wymienione w załączniku II Konwencji waszyngtońskiej (Convention on International Trade in Endangered Species – www.cites.org). Konwencja waszyngtońska czyli w skrócie CITES została przyjęta…


Przepisy CITES zajmują się przewożeniem okazów przez granice (w przypadku państw członkowskich UE chodzi wyłącznie o wwóz spoza Unii i wywóz poza Unię, a nie o przewożenie pomiędzy tymi państwami) a nie zmianą ich właściciela,…


Zgodnie z definicją przyjętą przez Konferencję Stron CITES (Rezolucja Konf.11.16 Rew.KS14) "działalność ranczerska" oznacza odchów, w kontrolowanym środowisku, okazów wziętych z natury. CITES zachęca państwa zasięgu zagrożonych gatunków z Załącznika I do rozwijania działalności ranczerskich,…

Do podstawowych zasad, na których opiera się Unia a wcześniej Wspólnota Europejska należy swoboda przepływu osób, i ich mienia, oraz towarów i usług pomiędzy państwami członkowskimi UE, a Porozumienie z Schengen, do którego przystępują stopniowo…


Zgodnie z myślą wyrażoną w preambule tekstu Konwencji Waszyngtońskiej czyli CITES, głównym jej zadaniem jest ustanowienie ram prawnych dla międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony pewnych gatunków dzikich zwierząt i roślin przed nadmierną eksploatacją na skutek…

Zgodnie z rezolucją Konferencji Stron CITES Konf.10.17(Rew.KS14) mieszańce zwierzęce mające wśród przodków w prostej linii (cztery pokolenia wstecz!) okaz z gatunku Załącznika I lub II, są traktowane tak jak 'czyste' gatunki ujęte w takim Załączniku,…

Spotyka się dwa skrajne podejścia do tego tematu: (1) drastyczne ograniczenie możliwości prowadzenia hodowli gatunków obcych - pod hasłem ochrony środowiska przed zagrożeniem "obcymi inwazyjnymi gatunkami" (alien invasive species), które miałyby uciekać z hodowli, dopuszczając…