Nasze reklamy


Nasze reklamy

Jeśli jesteś zainteresowany reklamą  na naszej stronie, odwiedź dział reklama. Natomiast poniżej prezentujemy nasze reklamy które mogą Państwo wykorzystać na swoich stronach. Zapraszamy :)

 

Logo

Terrarystyka terrarium

Jeśli chcesz umieścić nasze logo z przezroczystym tłem na swojej stronie wklej poniższy kod:

<a href="https://www.terrarium.com.pl" target="_blank"><img src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/terrarium.com.pl.logo.png" border="0" alt="Terrarystyka terrarium"></a> <br /> <strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka Terrarium</a></em></strong>

Terrarystyka terrarium

Jeśli chcesz umieścić nasze logo z białym tłem na swojej stronie wklej poniższy kod:

<a href="https://www.terrarium.com.pl" target="_blank"><img src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/terrarium.com.pl.logo.white.png" border="0" alt="Terrarystyka terrarium"></a> <br /> <strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka Terrarium</a></em></strong>

Terrarystyka terrarium

Jeśli chcesz umieścić nasze logo z czarnym tłem na swojej stronie wklej poniższy kod:

<a href="https://www.terrarium.com.pl" target="_blank"><img src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/terrarium.com.pl.logo.black.png" border="0" alt="Terrarystyka terrarium"></a> <br /> <strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka Terrarium</a></em></strong>


Ulotka

Jeśli chcesz umieścić nasz plakat 500x750px na swojej stronie wklej poniższy kod:

Terrarystyka terrarium

<a href="https://www.terrarium.com.pl" target="_blank"><img src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/ULOTKA_KAMELEON.jpg" border="0" alt="Terrarystyka terrarium"></a><br />
<strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka terrarium</a></em></strong>

Jeśli chcesz umieścić nasz plakat 600x900px na swojej stronie wklej poniższy kod:

Terrarystyka terrarium

<a href="https://www.terrarium.com.pl" target="_blank"><img src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/ULOTKA_PTASZNIK.jpg" border="0" alt="Terrarystyka terrarium"></a><br />
<strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka terrarium</a></em></strong>

Jeśli chcesz umieścić nasz czarny banner FLASH 468×60 px na swojej stronie wklej poniższy kod:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60" id="3cz"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/3cz.swf" /><param name="quality" value="high" /> <embed src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/3cz.swf" quality="high" width="468" height="60" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>
<br /><strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka terrarium</a></em></strong>

Jeśli chcesz umieścić nasz szary banner FLASH 400×50 px na swojej stronie wklej poniższy kod:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="400" height="50" id="400x50"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/400x50.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/400x50.swf" quality="high" width="400" height="50 allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>
<br /><strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka terrarium</a></em></strong>

Jeśli chcesz umieścić nasz szary banner FLASH 160x200px na swojej stronie wklej poniższy kod:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="160" height="200" id="160x200"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/160x200.swf" /><param name="quality" value="high" /> <embed src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/160x200.swf" quality="high" width="160" height="200" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>
<br /><strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka terrarium</a></em></strong>

Jeśli chcesz umieścić nasz banner GIF 400x50px na swojej stronie wklej poniższy kod:

Terrarystyka terrarium

<a href="https://www.terrarium.com.pl" target="_blank"><img src="https://www.terrarium.com.pl/banner/baner/terrarium/banner1.gif" border="0" alt="Terrarystyka terrarium"></a><br /><strong><em><a style="font-size: 12px; font-family: verdana; color: black; text-decoration: none;" href="https://www.terrarium.com.pl">Terrarystyka terrarium</a></em></strong>

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu