Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [10]
Loading...
2623
Płazy – Artykuły

Komora deszczowa

Komora deszczowa

Komora deszczowa jest alternatywą do przekształcania własnego terrarium w zbiornik hodowlany. Jej zastosowanie daję świetne wyniki w stymulacji zachowań rozrodczych u płazów, co wiąże się z udaną reprodukcją danego gatunku. Ten sposób prowokacji godów stosuje wielu wybitnych terrarystów takich jak Devin Edmonds, czy John Clare. Warunki panujące wewnątrz komory są niemal identyczne jak w środowisku naturalnym poszczególnych gatunków, a symulacja opadów deszczu staje się kropką na „i”.

Nazewnictwo

Nazwa angielska: Rain chamber

Przed umieszczeniem w komorze deszczowej

Początkowo rzekotki trzymamy w stosunkowo niskiej wilgotności (2-4 oprysków tygodniowo), oraz w temperaturze o 5°C niższej od stałej utrzymywanej w terrarium. W okresie tym zmniejszamy ilość podawanego pokarmu, przy jednoczesnej kontroli stanu zdrowia naszych podopiecznych. Okres ten trwa około miesiąca, następnie zwiększamy temperaturę do wartości typowych, zraszamy terrarium 2 razy dziennie oraz karmimy rzekotki każdego wieczoru. Samcom gotowym do rozrodu zaczną uwydatniać się modzele godowe, a także rozpoczną nawoływanie samic. Jeśli samice są w dobrej kondycji i zaczynają zwiększać swój obwód z powodu produkcji jaj, a samce rechoczą każdej nocy, to jest już czas aby przenieść rzekotki do komory deszczowej.

Komora deszczowa

W naturze rzekotki kopulują w trakcie lub tuż po deszczu. Aby odtworzyć te warunki w niewoli, większość hodowców buduje komory deszczowe. Pomieszczenie to możemy zbudować z każdego rodzaju materiału wodoodpornego jak np. duże akwarium, czy plastikowy pojemnik na śmieci. Na górze zbiornika umieszczamy dysze, które połączone są z pompą. Podczas włączenia takiego systemu zraszającego, następuje odgórne zraszanie całego zbiornika, co symuluje deszcz. Pompa powinna być zanurzona w 2-3 cm wody na dnie komory deszczowej i połączona z elektrycznym timerem. Elektryczne sterowanie umożliwi kilkakrotne włącznie się systemu zraszającego w nocy. Czas trwania opadów to około 3 godziny podczas pojedynczego włączenia. W wodzie umieszczamy także kilka roślin tropikalnych o dużych liściach. Doniczka powinna być do połowy zanurzona w wodzie, a na jej dnie nie mogą znajdować się otwory (najlepiej dodatkowo ustabilizować ją kilkoma kamieniami średnicy 3-4 centymetrów, taka fiksacja zapobiega także zabrudzeniu wody, do którego dochodzi przy przewróceniu się doniczki). Dodatkowa należy umieścić kilka pływających konarów, aby żaby które wpadną do wody mogły z niej szybko wyjść. Komorę zaopatrujemy dodatkowo w grzałkę akwarystyczną z wbudowanym termostatem lub podłączoną do termostatu.

Przeczytaj też  Melanina

Rady

  • Samce wprowadzamy do komory deszczowej dzień lub dwa przed samicami.
  • Jeśli to możliwe zsynchronizujcie czas przeniesienia do komory deszczowej z nadejściem burzy. Zmiany ciśnienia w tych warunkach pogodowych sprzyjają rozrodowi.
  • Wodę częściowo wymieniamy codziennie. Unikamy nadmiernego nagromadzenia odpadów oraz ich rozkładu, co sprzyja wystąpieniu problemów zdrowotnych.
  • Jeśli amplexus nie wystąpi do 2 tygodni, przenosimy rzekotki z powrotem do terrarium hodowlanego. Po 2-3 tygodniach obfitego karmienia, możemy podjąć kolejną próbę.


Uwagi

Opis komory deszczowej jest uogólnionym schematem postępowania z rzekotkami w celu stymulacji ich zachowań rozrodczych. W przypadku próby wywołania godów, należy dostosować warunki temperatury oraz wilgotności do wymagań poszczególnych gatunków.
Opracowanie i źródła informacji
Opracował Konrad Pałka na podstawie własnych doświadczeń w hodowli rzekotek oraz w oparciu o artykuły zawarte w poniższych źródłach dydaktycznych:

1. Devin Edmonds „Ready for Red-Eyes?”, Reptiles magazine 2011
2. John Clare „Marbled Beauty”, REPTILES magazine, May 2011

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu