Artykuły

Acanthoscurria suina

Jest to jednolicie brązowy ptasznik, bardzo podobny do kilku innych przedstawicieli rodzaju Acanthoscurria, m.in.…
Poecilotheria smithi

Poecilotheria smithi posiada po stronie grzbietowej ornament typowy dla rodzaju oraz wyraźne czarne zabarwienie…
Avicularia violacea

Gatunek nazywany wcześniej Ephebophus violaceus, obecnie został przeniesiony do rodzaju Tapinauchenius i nazwany Tapinauchenius…