Nowe artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Ornitologia → nauka badająca ptaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Asocjacja (łac. associatio) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Teriolog – naukowiec badający ssaki. Nauka badająca ssaki to teriologia.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Teriologia – nauka badająca ssaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Entomolog – naukowiec badający owady. Dziedzina nauki badająca owady to entomologia.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Herpetolog – naukowiec badający płazy i gady. Nauka której swoją pracę poświęca herpetolog to…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Herpetologia – nauka badająca płazy i gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Batrachologia → nauka badająca płazy, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…