Nowe artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...
Arachnolog – zoolog, badający pajęczaki. Dziedzina nauki badająca pajęczaki to arachnologia.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Arachnologia: → nauka badająca pajęczaki (m. in. ptaszniki i skorpiony), obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym…
Ampleksus, amplexus

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ampleksus, amplexus Ampleksus (łac. amplexus) → Nazwa łacińska słowa amplexus w dosłownym tłumaczeniu oznacza…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Alampia → brak w skórze płazów jednego z czterech rodzajów komórek barwnikowych – guanoforów,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Aeroplankton → Grupa organizmów unoszonych pasywnie ruchami powietrza. Dużą część aeroplanktonu stanowią owady.
Szalka Petriego

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Szalka Petriego – to narzędzie laboratoryjne, którego nazwa wywodzi się od słynnego niemieckiego bakteriologa…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Lipidy → to tłuszcze obojętne i związki tłuszczo podobne. Są bardzo zróżnicowaną grupą związków…