Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [5]
Loading...
939
Pajęczaki, Ptaszniki

Zmiany w rodzaju Psalmopoeus – grupa Reduncus

Zmiany w rodzaju Psalmopoeus – grupa Reduncus

Całkiem niedawno ukazała się nowa publikacja Raya Gabriela i Danielli Sherwood pod tytułem: „Revised taxonomic placement of some Mesoamerican Psalmopoeus Pocock, 1895, with description of three new species (Araneae: Theraphosidae)”. Opisuje ona 3 nowe gatunki z tego rodzaju: P. copanensis, P. sandersoni i P. petenensis na podstawie zebranego materiału dostępnego w muzeach. Ponadto zmienia status gatunku jakim jest Psalmopoeus maya i opisuje go jako species inquerenda. Pomimo tego, że powyższe badania wydają się dość szczątkowe, często ze względu na częsty brak dodatkowego materiału, to dają one wgląd w to czego należy się spodziewać w przyszłości jeśli chodzi o gatunki z rodzaju Psalmopoeus. W tej publikacji uwagę poświęcono gatunkom z grupy Reduncus.

Grupa Reduncus, Cambridgei i Pulcher

Cechy charakterystyczne dla grupy Reduncus to:

 • Pochodzenie środkowoamerykańskie
 • Brak wzoru na odwłoku
 • Embolus stosunkowo krótki (nie wydłużony) w stosunku do bazy bulbusa.

Cały rodzaj Psalmopoeus można wstępnie podzielić na grupy:

 • grupa Reduncus – zasiedlające Amerykę Środkową
 • grupa Cambridgei – grupa przeciwstawna do grupy Reduncus. Być może dalsze badania genetyczne ujawnią jeszcze trzecią grupę, czyli:
 • grupa Pulcher – zasiedlająca południową część Ameryki Środkowej i północną część Ameryki Południowej.

Podział na grupy Reduncus, Cambridgei i Pulcher wymaga jednak jeszcze dodatkowych badań genetycznych, które pozwolą na przypisanie poszczególnych gatunków do tych grup.

Ray Gabriel i Daniella Sherwood skupiając się w swojej publikacji tylko na grupie Reduncus usunęli z niej jednak Psalmopoeus langenbucheri. Gatunek przypisany został do tej grupy w publikacji opisującej go po raz pierwszy (Schmidt, Bullmer & Thierer-Lutz, 2006), jednak ze względu na poprzeczny pas biegnący wzdłuż odwłoka (u obu płci), a także budowę bulbusa i spermateki został on wydzielony z tej grupy.

Psalmopoeus maya – species inquerenda

Psalmopoeus maya to gatunek opisany w 1998 roku przez niemieckiego naukowca Günthera Witt. Opis tego gatunku jest niestety dość krótki i oprócz lokalizacji (góry Maya w Belize) i ubarwienia (czarne), nie pozwala na odróżnienie tego gatunku od innych z rodzaju Psalmopoeus. Sam holotyp także pozostał w rękach autora publikacji, miał on zostać zdeponowany do muzeum w Hamburgu, tak się jednak nigdy nie stało. Na tej podstawie w 2008 Ray Gabriel uznał ten gatunek za synonim P. reduncus, twierdząc że na swojej wyprawie odbytej w tym samym roku znalazł też kilka innych osobników P. reduncus np. w Panamie, które również były ciemniejsze w ubarwieniu, budową pasowały jednak do opisu P. reduncus. W 2018 roku Ray Gabriel wznowił swoją wyprawę do Kostaryki odkrywając, że ciemniejszy osobnik z Panamy posiada inne DNA niż P. reduncus pochodzące z rynku terrarystycznego (sprawdził to Stuart Longhorn po powrocie Ray’a z wyprawy). Tym samym gatunek P. maya został przywrócony do statusu osobnego gatunku, nikt jednak dokładnie jeszcze nie zbadał osobników pochodzących z gór Maya. Ostatnia publikacja w 2020, ta o której mowa w tym artykule, oznaczyła P. maya jako species inquerenda, czyli gatunek wymagający dalszych badań.

Przeczytaj też  Dymorfizm płciowy anolisów

3 nowe gatunki z rodzaju Psalmopoeus.

Mapa pokazuje zasięg występowania poszczególnych gatunków z grupy Reduncus. P. victorii – czerwone koło, P. petenensis – żółty kwadrat, P. maya – niebieska gwiazda, P. copanensis – fioletowy trójkąt, P. sandersoni – fioletowy znak zapytania P. reduncus (okaz typowy) – Pomarańczowy znak zapytania, P. intermedius – zielony znak zapytania.

Wszystkie 3 nowe gatunki zostały opisane na podstawie okazów złapanych wcześniej, większość z nich była rozczłonkowana w fragmentach, stąd brak zdjęć żywych okazów w naturze, a same zdjęcia spermatek i bulbusów.

Psalmopoeus copanensis Gabriel & Sherwood, 2020

Zdjęcie 1 – Spetmateka P. copanensis (Źródło: Gabriel & Sherwood 2020)

Opisany na podstawie jednego okazu samicy, samiec na razie nieznany.  W przeciwieństwie do innych gatunków z grupy Reduncus Psalmopoeus copanensis wyróżnia się przede wszystkim miejscem występowania, jest to pierwszy gatunek odkryty w Hondurasie. Od innych gatunków z grupy Reduncus można go odróżnić po morfometrii spermateki (oprócz gatunków: P. sandersoni – samica jest nieznana oraz P. maya, P. reduncus – te dwa gatunki wymagają redeskrypcji). Nazwa tego gatunku pochodzi od miejscowości Copán w Honduras.

Psalmopoeus sandersoni Gabriel & Sherwood, 2020

Zdjęcie 2 – Bulbus P. sandersoni (Źródło: Gabriel & Sherwood 2020)

Gatunek zabrany przez Ivana T. Sandersona (1911-1973), stąd też jego nazwa gatunkowa. Opisany na podstawie jednego okazu samca, który był mocno pofragmentowany. Samica jest nieznana, zaś na etykiecie w miejscu występowania widniał napis Belize, przez co dokładna lokalizacja gatunku także nie jest znana. Niemniej cała wyprawa Ivana T. Sandersona do Belize została dobrze udokumentowana w książce Living Treasure – Ivan Sanderson 1941, a opisane i odwiedzone miejsca znajdują się daleko od gór Maya. Stąd też zakłada się, że nie jest to ten sam gatunek co P. maya. Dodatkowo podejrzewa się, że duża część okazów zdeponowanych do różnych muzeów na świecie z nizinnych terenów Belize i opisana jako P. reduncus, może w istocie przedstawiać gatunek P. sandersoni. Na chwilę obecną gatunek ten wyróżnia budowa embolusa (oprócz P. intermedius, P. copanensis i P. petenensis, u których samce są nieznane) oraz lokalizacja, czyli nizinne tereny Belize.

Przeczytaj też  Raport z USA (2001)

Psalmopoeus petenensis Gabriel & Sherwood, 2020

Zdjęcie 3 – Spetmateka P. petenensis (Źródło: Gabriel & Sherwood 2020)

Podobnie jak P. copanensis jest pierwszym gatunkiem w Honduras, P. petenensis jest pierwszym odkrytym gatunkiem w Gwatemali. Występuje w Uaxactún, dystrykt Petén od którego pochodzi jego nazwa gatunkowa. Tak jak powyższe gatunki z grupy Reduncus można odróżnić ten gatunek po morfometrii spermateki (oprócz P. sandersoni – samica tego gatunku jest nieznana, a także P. maya i P. reduncus – te gatunki wymagają nowego opisu).

Inne nieopisane i przyszłość rodzaju Psalmopoeus

W publikacji wspomina się dalsze badania, które trwają nad rodzajem Psalmopoeus, prawdopodobnie powstaną dalsze badania genetyczne tego rodzaju, poparte wyprawą do Panamy. Prawdopodobnie ukaże się też publikacja Stuarta Longhorna opisująca kolejny gatunek z Hondurasu. W terrarystyce także pojawiają się nowe nieopisane gatunki, jak chociażby Psalmopoeus sp. „Alquitran”, co sugeruje, że rodzaj ten nie jest jeszcze aż tak dobrze zbadany jak mogłoby się wydawać.

Podsumowanie

Jak widać dużo zmian szykuje się w rodzaju Psalmopoeus. Z pozoru dobrze poznany rodzaj okazuje się niemałą zagadką taksonomiczną.

Literatura:

 • Gabriel, R. & Sherwood, D. (2020b). Revised taxonomic placement of some Mesoamerican Psalmopoeus Pocock, 1895, with description of three new species (Araneae: Theraphosidae). Arachnology 18(4): 387-398
  https://wsc.nmbe.ch/reference/15173
 • Gabriel, R. (2018). Some notes and observations on the identity and breeding of Psalmopoeus reduncus (Karsch, 1880) (Araneae: Aviculariinae). Journal of the British Tarantula Society 32(3): 34-40.
  https://wsc.nmbe.ch/reference/15181
 • Schmidt, G., Bullmer, M. & Thierer-Lutz, M. (2006). Eine neue Psalmopoeus-Art aus Venezuela, Psalmopoeus langenbucheri sp. n. (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae). Tarantulas of the World 121/122: 3-17
  https://wsc.nmbe.ch/reference/10309
 • Witt, G. (1996). Eine neue Psalmopoeus-Species aus Belize Psalmopoeus maya sp. n. (Araneida: Theraphosidae: Aviculariinae). Arachnologisches Magazin 4(4): 1-14.
  https://wsc.nmbe.ch/reference/8333
 • Gabriel, R. (2008). Psalmopoeus reduncus (Karsch, 1880) a theraphosid spider new to Panama. Newsletter of the British Arachnological Society 112: 8-10.
  https://wsc.nmbe.ch/reference/10730


Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Terrarium codziennie. Obserwuj Terrarium!

NOTA PRAWNA
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz utworów (artykułów) w całości lub w części BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.


Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu