Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [10]
Loading...
6885
Aspekty prawne

Gatunki inwazyjne – zezwolenia, przetrzymywanie, hodowla, handel

Gatunki inwazyjne – zezwolenia, przetrzymywanie, hodowla, handel

Na ministerialnej liście gatunków inwazyjnych znajdują się następujące żółwie:

1. Żółw ozdobny (Trachemys scripta); wszystkie podgatunki – w tym m. in. żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy i żółtobrzuchy
2. Żółw ostrogrzbiety (Graptemys pseudogeographica)
3. Żółw malowany (Chrysemys picta)
4. Żółw jaszczurowaty (Chelydra serpentina)

oraz płazy: Lithobates catesbeianus – żaba rycząca (żaba byk, żaba wół), ssaki między innymi szop pracz (Procyon lotor) a także inne zwierzęta i rośliny zagrażające rodzimej przyrodzie.

Tabela 1. Lista inwazyjnych gatunków obcych zwierząt – pełna lista gatunków

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Występowanie w środowisku przyrodniczym w Polsce Kategoria stopnia inwazyjności Kategoria stopnia rozprzestrzenienia
1. Aix galericulata Mandarynka TAK mało inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
2. Alopochen aegyptiacus Gęsiówka egipska TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
3. Ameiurus nebulosus Sumik karłowaty TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
4. Arion distinctus Ślinik zmienny TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
5. Arion lusitanicus Ślinik luzytański TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
6. Axis axis Jeleń aksis nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
7. Bison bison Bizon nie bardzo inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
8. Branta canadensis Bernikla kanadyjska TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
9. Callosciurus erythraeus Wiewiórczak rdzawobrzuchy nie mało inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
10. Castor canadensis Bóbr kanadyjski nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
11. Cervus canadensis Wapiti nie bardzo inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
12. Cervus elaphus sibiricus Maral nie mało inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
13. Cervus nippon Jeleń sika TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
14. Chelydra serpentina Żółw jaszczurowaty TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
15. Chrysemys picta Żółw malowany TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
16. Corbicula fluminalis TAK nieinwazyjny gatunek obcy ograniczony zasięg występowania – kategoria 3
17. Corbicula fluminea TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
18. Corvus splendens Wrona orientalna TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
19. Crassostrea gigas Ostryga pacyficzna nie mało inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
20. Cynops pyrrhogaster Traszka japońska nie mało inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
21. Eriocheir sinensis Krab wełnistoręki TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
22. Graptemys pseudogeographica Żółw ostrogrzbiety TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
23. Harmonia axyridis Biedronka azjatycka TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
24. Herpestes javanicus Mangusta złocista nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
25. Lithobates (Rana) catesbeianus Żaba rycząca nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
26. Mnemiopsis leidyi TAK mało inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
27. Muntiacus reevesi Mundżak nie mało inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
28. Myocastor coypus Nutria TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
29. Nasua nasua Koati TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
30. Neogobius fluviatilis Babka szczupła TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
31. Neogobius gymnotrachelus Babka łysa TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
32. Neogobius melanostomus Babka bycza TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
33. Neovison vison Norka amerykańska TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
34. Nyctereutes procyonoides Jenot TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
35. Odocoileus virginianus Jeleń wirginijski nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
36. Ondatra zibethicus Piżmak TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
37. Orconectes limosus Rak pręgowany TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
38. Orconectes rusticus nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
39. Orconectes virilis nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
40. Oryctolagus cuniculus Królik TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
41. Oxyura jamaicensis Sterniczka jamajska TAK mało inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
42. Pacifastacus leniusculus Rak sygnałowy TAK średnio inwazyjny gatunek obcy ograniczony zasięg występowania
43. Perccottus glenii Trawianka TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
44. Piaractus brachypomus Pirapitinga TAK nieinwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e) – kategoria 2
45. Procambarus clarkii Rak luizjański TAK bardzo inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
46. Procambarus fallax f. virginalis Rak marmurkowy TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
47. Procyon lotor Szop pracz TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
48. Proterorhinus marmoratus Babka marmurkowata TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
49. Pseudorasbora parva Czebaczek amurski TAK średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
50. Psittacula krameri Aleksandretta obrożna TAK średnio inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
51. Rhithropanopeus harrisii Krabik amerykański TAK nieinwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
52. Sciurus carolinensis Wiewiórka szara nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
53. Sciurus niger Wiewiórka czarna nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
54. Sinanodonta woodiana Szczeżuja chińska TAK mało inwazyjny gatunek obcy gatunek szeroko rozprzestrzeniony
55. Tamias sibiricus Burunduk nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek występuje w uprawach i hodowlach
56. Threskiornis aethiopicus Ibis czczony TAK mało inwazyjny gatunek obcy populacja(e) izolowana(e)
57. Trachemys scripta Żółw ozdobny TAK średnio inwazyjny gatunek obcy ograniczony zasięg występowania
58. Vespa velutina nigrithorax nie średnio inwazyjny gatunek obcy gatunek nie występuje w Polsce
Przeczytaj też  Ochrona gadów w Polsce

Źródło: http://projekty.gdos.gov.pl/igo-lista-inwazyjnych-gatunkow-obcych-zwierzat

Na przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie w/w zwierząt konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na wwożenie z zagranicy, oraz jednocześnie czynności wymienione wyżej, zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Aby uzyskać niezbędne zezwolenie należy wystąpić z pisemnym wnioskiem, który powinien zawierać (nie są wymagane specjalne formularze):

 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) cel wykonania wnioskowanych czynności;
3) opis czynności, której dotyczy wniosek;
4) nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć czynności;
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;
6) określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności;
7) świadectwo pochodzenia;

Zwracam szczególną uwagę na punkt siódmy (świadectwo pochodzenia). Bez tego uzyskanie zezwolenia może okazać się niemożliwe. Dlatego niezmiernie ważne jest, by przy zakupie żądać od sprzedawcy stosownych dokumentów.

Organ wydający zezwolenie może kontrolować, czy warunki określone w zezwoleniu są spełniane. W uzasadnionych przypadkach zezwolenie może zostać cofnięte.

Przeczytaj też  Aspekty prawne ptaszników

Import, handel, przetrzymywanie, rozmnażanie, hodowla, oferowanie do sprzedaży i zbywanie bez zezwolenia zagrożone są karą aresztu albo grzywny.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga:
Kto nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki zwierzęcia z wymienionych na wstępie gatunków, podlega karze aresztu lub grzywny.

Rejestracja.

Niezależnie od powyższych, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. (wielokrotnie zmienianego), zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

Art. 64 ust.: “Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem
nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w
posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub
wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie
14 dni od dnia powstania tego obowiązku
.”

Do wniosku o dokonanie wpisu załączyć należy kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Pamiętajmy, aby podczas zakupu zwierzęcia zażądać od sprzedawcy przekazania odpowiedniego dokumentu – jest to jego obowiązek określony w ustawie o ochronie przyrody.

Które gatunki wymagają rejestracji? Można to sprawdzić wertując załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Aktualna wersja (na dzień dzisiejszy) znajduje się tutaj: http://eur-lex.europ…0130810&from=PL
Pośród najbardziej popularnych żółwi są to Chrysemys picta i Trachemys scripta elegans. W załącznikach ujęte są także inne gatunki żółwi, dlatego polecam zapoznanie się z nimi przed zakupem interesującego nas zwierzęcia.

Brak zgłoszenia do rejestru karany jest aresztem lub grzywną.

 

Rozporządzenie gatunki obce

thumbnail of rozporzadzenie_gatunki_inwazyjne

 

Bartłomiej Gorzkowski

Na podstawie:
1. Ustawa o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw RP z 2004 r., Warszawa, Nr 92, poz. 880.
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw RP z 2013 r., Warszawa, Nr 0, poz. 627.
3. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw RP z 2012 r., Warszawa, Nr 0, poz. 985.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dziennik Ustaw RP z 2011 r., Nr 210, poz. 1260.
5. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 338/97
6. Chlebicka N., Gorzkowski B., Stanicki K., Stadnik F.: Odpowiedzialna terrarystyka. Fundacja Epicrates, Perfekta Info, Lublin, 2012. ­ ISBN: 978­83­63657­0

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu