Żółwie

Żółwie (Testudines, Chelonia) – rząd gadów (Reptilia). więcej o żółwiach.

Endemit

Endemit → gatunek występujący tylko na określonym, niewielkim terenie. Gatunki endemiczne wykształciły się przede wszystkim na terenach izolowanych różnymi barierami geograficznymi, np. na oceanicznych wyspach, w pasmach górskich, w dolinach pośród gór. Gatunki endemiczne w zasadzie tak są przystosowane do…






Popularne gatunki






Żółwie - wiadomości



Nowe opisy - żółwie


  • Testudo horsfieldii – żółw stepowy

    Testudo horsfieldii – żółw stepowy

    Żółw stepowy jest jednym z najpopularniejszych gadów występujących w hodowlach terrorystycznych. Był również jednym z pierwszych gatunków, jakie zaczęto hodować w Polsce. Można powiedzieć, że w znaczącym stopniu przyczynił się się do popularyzacji i rozwoju terrarystyki w naszym kraju.

Aktualizowane artykuły




Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Dysjunkcja (łac. disiunctio – rozdzielenie, przeciwstawienie) → przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Chelonolog – naukowiec badający żółwie. Dziedzina nauki badająca żółwie to chelonologia. Chelonologia jest dziedziną zoologii.


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Chelonologia → nauka będąca działem herpetologii (patrz herpetologia), zajmująca się badaniem żółwi (patrz żółwie). Termin…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Asocjacja (łac. associatio) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Herpetolog – naukowiec badający płazy i gady. Nauka której swoją pracę poświęca herpetolog to…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Herpetologia – nauka badająca płazy i gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia,…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…