Żółwie

Żółwie (Testudines, Chelonia) – rząd gadów (Reptilia). więcej o żółwiach.

Estywacja, sen letni

Estywacja, sen letni (łac. aestivus – letni) → okresowe obniżenie intensywności procesów życiowych u niektórych zwierząt podczas lata, zwłaszcza w okresie suszy, będące objawem ich przystosowania się do niekorzystnych warunków w tym okresie; stan odrętwienia w jaki zapadają niektóre zwierzęta…


Popularne gatunki


Żółwie - wiadomościNowe opisy - żółwie


  • Testudo horsfieldii – żółw stepowy

    Testudo horsfieldii – żółw stepowy

    Żółw stepowy jest jednym z najpopularniejszych gadów występujących w hodowlach terrorystycznych. Był również jednym z pierwszych gatunków, jakie zaczęto hodować w Polsce. Można powiedzieć, że w znaczącym stopniu przyczynił się się do popularyzacji i rozwoju terrarystyki w naszym kraju.

Aktualizowane artykuły


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Anabioza (gr. anabiosis – ożywienie, powrót do życia) → stan życia utajonego, umożliwiający różnym…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Akinezja → (gr. akinesis) bezruch, znieruchomienie ciała pod wpływem różnych czynników (np. dotyk, spostrzeżenie…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Absorpcja inaczej wchłanianie (łac. absorptio – pochłanianie) → wchłanianie cieczy lub gazów, u zwierząt…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...

Reptiliolog – naukowiec badający gady. Nauka której swoją pracę poświęca reptiliolog to reptiliologia. Reptiliolog należy…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Reptiliologia – nauka badająca gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...

Pasożytnictwo, parazytyzm – rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji (pasożyta) odnoszą korzyści…


Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...

Parazytoidy, hiperpasożyty – organizmy pośrednie między drapieżcami a pasożytami. Forma oddziaływań między gatunkami o…
Gatunki inwazyjne
Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...

Gatunki inwazyjne → gatunki, które po wprowadzeniu do nowego środowiska znajdują tam dobre warunki…