Owady – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii





Aktualizowane artykuły


Metamorfoza, przeobrażenie – to taki rozwój, któremu towarzyszą głębokie przebudowy organizmu, powiązane ze znaczącymi zmianami w jego organizacji i wyglądzie zewnętrznym. U zwierząt (owady, płazy) przeobrażenie (metamorfoza) to przemiana formy larwalnej w postać ostateczną (imago).W…


Melanina – pigment wytwarzany przez melanocyty, odpowiedzialny za zabarwienie m.in. skóry i włosów.

Roztocza Roztocza (Acarina) – rząd pajęczaków (Arachnida), obejmujący około 30,000 gatunków. Występowanie: tereny subtropikalne, tropikalne, polarne, umiarkowane. Skrajne ekosystemy ich występowania to wody słodkie i morskie. Liczne gatunki to ektopasożyty (żerujące na powierzchni ciała żywiciela),…