PajęczakiWiadomości - pajęczaki


19 października 2015 / Pajęczaki

Cushingia ellenbergeri – prehistoryczny przedstawiciel solfug z birmańskiego bursztynu

Solfugi są grupa pajęczaków o bardzo słabo poznanej historii ewolucyjnej. Niewątpliwie są prymitywnymi przedstawicielami tej gromady stawonogów, jednakże naukowcy nie do końca wiedzą, kiedy wyodrębniły się oraz jak przebiegała ich historia.
Czytaj więcej
18 października 2015 / Ptaszniki

Zmiany w rodzaju Brachypelma oraz Sericopelma (Theraphosidae)

Najnowsza publikacja Ray’a Gabriela oraz Stuarta J. Longhorna przynosi zmiany wśród kilku gatunków z rodzaju BraCHypelma oraz Sericopelma. Zdefiniowane zostają CHarakterystyczne ceCHy samic z rodzaju Sericopelma (Ausserer, 1875).
Czytaj więcej
4 października 2015 / Ptaszniki

Nowe gatunki z rodzaju Cyriocosmus (Theraphosidae)

Najnowsza publikacja Radana Kaderki opisuje nowe gatunki z rodzaju Cyriocosmus (Simon, 1903) występujące w Peru, Brazylii oraz Wenezueli.
Czytaj więcej
10 września 2015 / Pajęczaki

Nowy gatunek pająka w Polsce

Do krajowej listy pająków dołączył kolejny gatunek - Maro lehtineni (Saaristo, 1971) należący do rodziny osnuwikowatych (Linyphiidae).
Czytaj więcej
20 maja 2015 / Pajęczaki

Skakuny i ich widzenie barwne

Do tej pory zdawano sobie sprawę, że skakuny (rodzina Salticidae) mają zdolność widzenia w wysokiej rozdzielczości, co biorąc pod uwagę ich niewielkie rozmiary jest niezwykle interesujące. Teraz, naukowcy zbadali jak  to możliwe, że kolorowe skakuny z rodzaju Habronattus widzą w trzech kolorach podobnie jak ludzie. Wyniki badań opublikowano w Current Biology.
Czytaj więcej
1 3 4 5

Nowe opisy - pajęczaki


 • Hogna ingens

  Hogna ingens

  To prawdopodobnie największy przedstawiciel Lycosidae żyjący na terenie Europy. Dorosłe osobniki tego gatunku osiągają rozmiar nierzadko ponad 4 cm ciała, co daje przeszło 10 cm rozpiętości wraz z odnóżami. Spektrum barw opiera się na dwóch podstawowych kolorach - białym i czarnym.
 • Lycosa singoriensis – tarantula ukraińska

  Lycosa singoriensis – tarantula ukraińska

  Lycosa singoriensis to średniej wielkości przedstawiciel pogońcowatych, niemniej jednak jeden z największych europejskich gatunków tej rodziny. Osiąga do nawet 4 cm ciała i do 10 cm całkowitej długości wraz z odnóżami.
 • Hogna schmitzi

  Hogna schmitzi

  Hogna schmitzi to naprawdę imponująco ubarwiony pająk z jasno pomarańczowym kolorem na odnóżach

Aktualizowane artykuły


Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii, IVSA Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii (IVSA) → (ang.International Veterinary Students Association)[1] – to organizacja założona przez studentów weterynarii w 1951 roku w Danii. Obecnie IVSA zrzesza uczelnie weterynaryjne i studentów z…


Toksykologia → nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną. Nazwa „toksykologia” wywodzi się od greckiego słowa tox – łuk…

Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna → (potocznie weterynaria) – część nauk medycznych traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Historia weterynarii Pierwsze…


Bulbusy → zbiorniki, w których samiec pająka przetrzymuje nasienie po napełnieniu. Zostają one wprowadzone do narządu kopulacyjnego samicy. Kształtują się u dorosłych samców po ostatniej wylince.

Efektor (łac. effector – wykonawca) → narząd (np. mięsień, gruczoł), który reaguje na pobudzenia nerwowe odbierane za pośrednictwem receptorów; narząd wykonawczy organizmu żywego, sterowany przez system nerwowy, wykonujący lub zmieniający swą czynność pod wpływem pobudzeń,…


Patofizjologia zwierząt → nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z zakresu etiologii chorób zwierzęcych (ich podłoża), czy też patogenezy procesów chorobowych. Jest nauką podstawową wobec nauk klinicznych, takich jak choroby wewnętrzne…

Patomorfologia zwierząt → nauka zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją, a także ustalaniem czynników terapeutycznych na podstawie zmian struktury i wyglądu tkanek i narządów zwierząt. Wywodzi się z anatomii patologicznej zwierząt, która zajmuje się badaniem szerszego zakresu…


Probiotyk → z języka greckiego oznacza substancję działającą „dla życia” Są to dodatki paszowe lub preparaty używane pomocniczo w leczeniu zwierząt/ludzi zawierające żywe zwykle liofilizowane określone gatunki bakterii/mikroorganizmów w ilości wystarczającej by zmienić mikroflorę w…

Chityna: → (gr. chiton – koszula). Jest to jeden z biopolimerów, polisacharydów (wielocukrów), bardzo podobny do celulozy. Składa się z reszt N-acetyloglukozaminy, powiązanych wiązaniami Beta-1,4-glikozydowymi. Właściwie jedyna różnica między chityną i celulozą, to podstawiona przy…