Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Kategorie: Jaszczurki

Hybrydyzacja maskuje specjację legwanów morskich

Amblyrhynchus cristatus – legwan morski

Hybrydyzacja (scalanie gatunków) i sp.cjacja (różnicowanie populacji w odrębne gatunki) są klasycznymi przeciwstawnymi procesami ewolucyjnymi. Legwany morskie (Amblyrhynchus cristatus) zamieszkujące Wysp. Galapagos są jednymi morskimi jaszczurkami. Wyniki badań przeprowadzone na tych zwierzętach i opublikowane ostatnio w Proceedings of the Royal Society B, dostarczają nowych danych, które tłumaczą w jaki sp.sób oba te procesy mogą działać jednocześnie. Na wysp.e San Cristóbal zidentyfikowano dwie populacje, które „zachowują się” jak dwa odrębne gatunki. Okazuje się, że nie krzyżują się one ze sobą i różnią się morfologicznie. Wsp.mniana wysp. jest najmniejszą, na której stwierdzono zachodzenie procesu sp.cjacji tych ruchliwych zwierząt. Jednocześnie okazało się, że owe populacje legwanów morskich swobodnie krzyżują się z migrantami pochodzących z innych wysp. W konsekwencji hybrydyzacja może maskować efekty sp.cjacji, która mogła występować w całej historii ewolucji tych jaszczurek.

Naukowcy twierdzą, że sp.cjacja pomiędzy populacjami prowadzi do powstania nowych adaptacji, zaś krzyżowanie się populacji wchłania te adaptacje do wsp.lnej puli genowej. To może wzmacniać sukces ewolucyjny legwanów morskich i ich „wytrzymałość” na archipelagu, gdyż są one najstarszymi kręgowcami na wysp.ch. Badania wykazały ponadto, że dywergencja pomiędzy nimi, a lądowymi legwanami galapagoskimi (rodzaj Conolophus) jest stosunkowo niedawnym wydarzeniem, bo nastąpiła ok. 4,5 mln lat temu, a więc w czasie powstania najstarzej z wysp.Archipelagu Galapagos.

Warto tutaj zaznaczyć, że autorzy artykuły nie do końca mają rację i zauważyć, że hybrydyzacja nie zawsze jest procesem przeciwstawnym do sp.cjacji, prowadzącym do fuzji gatunków.  Może ona także prowadzić do zwiększenia izolacji rozrodczej gatunków rodzicielskich (gdy mieszańce mają niższe dostosowanie). W innych przypadkach hybrydyzacja prowadzi do powstawania nowych gatunków, jest też ważnym procesem ułatwiającym radiację adaptacyjną (Seehausen, 2004).

Iguana-Evolution-on-the_Gal%25C3%25A1pag

MacLeod i in. 2015, DOI: 10.1098/rsp..2015.0425

Opracował Paweł Kaczmarek dla serwisu terrarium.pl & terrarium.com.pl. Kopiowanie dozwolone jedynie poprzez skopiowanie dwóch pierwszych zdań i wklejeniem odnośnika do tłumaczonego artykułu.

Na podstawie:

http://novataxa.blogsp.t.com/2015/06/galapagos-marine-iguana-evolution.html

Seehausen O. 2004. Hybridization and adaptive radiation. Trends in Ecology and Evolution 19: 198-207.

Powiązane wpisy

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu