KrokodyleWiadomości - krokodyle


Nowe opisy - krokodyle


Aktualizowane artykuły
Farmakologia weterynaryjna → jest odrębną, aczkolwiek istotnie powiązaną z farmakologią ogólną dziedziną nauki. Traktuje o badaniu leków weterynaryjnych, jak również leków ściśle powiązanych z medycyną człowieka, ale które to leki mogą być stosowane w lecznictwie…

Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej zajmującą się leczeniem zwierzęcych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, czyli najczęściej w przypadku weterynarii, zabiegu inwazyjnego. Nazwa „chirurgia” pochodzi od greckich słów cheir (ręka) i ergon (czyn, działanie), łac. grec.…


Biochemia zwierząt → nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza biologii i chemii), które zachodzą w organizmach zwierzęcych. Jest nauką podstawową wobec medycyny weterynaryjnej, czerpią z niej między innym takie dziedziny,…

Bakterioza → Choroba wywołana przez bakterie. Najczęściej zakażenie następuje drogą pokarmową lub przez uszkodzenia oskórka.