ChrząszczeZgniotkowate (Cucujidae, Latreille, 1802) Nieliczna rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Na świecie opisano ok. 900 gatunków, z terenu Polski wykazano 25. Większość krajowych gatunków osiąga zaledwie 1 – 3 mm, największe dochodzą do…


Nitidulidae – łyszczynkowate
Rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Na świecie opisano ok. 2.500 gatunków, z Polski wykazano 140 gatunków. Są małymi owadami, długość ich ciała mieści się w przedziale 3 – 8 mm. Czułki krótkie lub…

Coccinellidae – biedronkowate
Biedronkowate (Coccinellidae, Latreille, 1807) Rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Z terenu Polski wykazano ok. 80 gatunków. Chrząszcze małych lub średnich rozmiarów. Krajowe gatunki, pod względem długości ciała, mieszczą się w przedziale 2-9 mm.…


Rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Dotychczas opisano na świecie ok. 2.000 gatunków, z czego z terenu Polski wykazano 111. Są owadami przeważnie małych rozmiarów, większość osiąga ok. 10 mm, jednak zdarzają się okazy…

Grupa nieliczna. Dotychczas opisano na świecie ok. 2.000 gatunków, z czego z terenu Polski wykazano 6. Są przeważnie średnich lub niewielkich rozmiarów (0,7 – 5 cm długości). Czułki przeważnie długie i nitkowate, zbudowane z 10…


Skórnikowate (Dermestidae, Latreille, 1804) Rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Na świecie opisano ok. 1.000 gatunków, z czego z Polski wykazano 35. Liczba ta może być nieaktualna, ze względu na częste zawleczenia przedstawicieli tej…

Buprestidae – bogatkowate
Bogatkowate (Buprestidae, Leach, 1815) Rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Na świecie opisano ok. 12.000 gatunków, z terenu Polski wykazano obecność ponad 80. Są chrząszczami o dużej rozpiętości rozmiarów, osiągają 2 – 40 mm…


Lucanidae – jelonkowate
Niezbyt liczna rodzina owadów (Insecta) z rzędu chrząszczy (Coleoptera) . Na świecie opisano dotychczas ok. 1.200 gatunków. Z terenu Polski wykazano obecność 7. Są przeważnie średnimi lub dużymi owadami. Krajowe gatunki mieszczą się w zakresie…