Artykuły

Fragma → Chitynowa ścianka oddzielająca (nie całkowicie) od strony grzbietowej poszczególne części jamy ciał…

Ciała przyległe (łac. corpora allata) → gruczoły pochodzenia nabłonkowego, wytwarzające głównie hormony związane z…

Ciała kardialne (łac. corpora cardiaca) → powiązane z układem nerwowym gruczoły wydzielania wewnętrznego. Uwalniają…

Linienie Linienie łac. ecdysis → proces wymiany pokrywy ciała, np. naskórka, włosów, piór lub szkieletu…