Nowe artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Anabioza (gr. anabiosis – ożywienie, powrót do życia) → stan życia utajonego, umożliwiający różnym…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Akinezja → (gr. akinesis) bezruch, znieruchomienie ciała pod wpływem różnych czynników (np. dotyk, spostrzeżenie…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Afagia → Brak pobierania pokarmu przez owady dorosłe. U takich form aparat gębowy i…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Adelofagia → zjawisko polegające na pożeraniu jednych larw przez drugie jeszcze przed rozrodem, wskutek…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Absorpcja inaczej wchłanianie (łac. absorptio – pochłanianie) → wchłanianie cieczy lub gazów, u zwierząt…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Reptiliolog – naukowiec badający gady. Nauka której swoją pracę poświęca reptiliolog to reptiliologia. Reptiliolog należy…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Reptiliologia – nauka badająca gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Odgłos godowy – dźwięk wydawany przez samca, w celu zwabienia samicy Wyróżniamy między innymi…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Pasożytnictwo, parazytyzm – rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji (pasożyta) odnoszą korzyści…