Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna → (potocznie weterynaria) – część nauk medycznych traktująca o chorobach…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Farmakologia weterynaryjna → jest odrębną, aczkolwiek istotnie powiązaną z farmakologią ogólną dziedziną nauki. Traktuje…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej zajmującą się leczeniem zwierzęcych chorób wymagających interwencji chirurgicznej,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Biochemia zwierząt → nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ofiologia – nauka badająca węże, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Chelonologia → nauka będąca działem herpetologii (patrz herpetologia), zajmująca się badaniem żółwi (patrz żółwie). Termin…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Ichtiologia → nauka badająca ryby, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Ornitologia → nauka badająca ptaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Teriolog – naukowiec badający ssaki. Nauka badająca ssaki to teriologia.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Teriologia – nauka badająca ssaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…