Artykuły

Herpetologia – nauka badająca Płazy i Gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia,…

Batrachologia → nauka badająca Płazy, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Arachnologia: → nauka badająca pajęczaki (m. in. ptaszniki i skorpiony), obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia,…