Artykuły

Toksykologia → nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych…

Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna → (potocznie weterynaria) – część nauk medycznych traktująca o chorobach…

Efektor (łac. effector – wykonawca) → narząd (np. mięsień, gruczoł), który reaguje na pobudzenia…

Patofizjologia zwierząt → nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z…

Patomorfologia zwierząt → nauka zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją, a także ustalaniem czynników terapeutycznych na…

Probiotyk → z języka greckiego oznacza substancję działającą „dla życia” Są to dodatki paszowe…