Artykuły

Skrzek

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [4]
Loading...
Skrzek (ang. Amphibian spawn, niem. der Amphibienlaich) Skrzek jest jedną z form składania jaj, jaką obserwujemy…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Entomologia – nauka badająca owady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka, etologia, ewolucja…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Reptiliolog – naukowiec badający gady. Nauka której swoją pracę poświęca reptiliolog to reptiliologia. Reptiliolog należy…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Reptiliologia – nauka badająca gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...
Pasożytnictwo, parazytyzm – rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji (pasożyta) odnoszą korzyści…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...
Parazytoidy, hiperpasożyty – organizmy pośrednie między drapieżcami a pasożytami. Forma oddziaływań między gatunkami o…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [4]
Loading...
Kijanka (ang. Tadpole, Polliwog) → to forma larwalna u płazów bezogonowych. Bezpośrednio po uwolnieniu…
Gatunki inwazyjne

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [3]
Loading...
Gatunki inwazyjne → gatunki, które po wprowadzeniu do nowego środowiska znajdują tam dobre warunki…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Gąsienica → 1) młodociana forma (stadium rozwojowe) niektórych owadów (motyli, błonkówek, wojsiłek), charakteryzująca się…