Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Endemit → gatunek występujący tylko na określonym, niewielkim terenie. Gatunki endemiczne wykształciły się przede…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Dysjunkcja (łac. disiunctio – rozdzielenie, przeciwstawienie) → przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Dipterologia (łac. Diptera) → część entomologii zajmująca się muchówkami.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Chelonolog – naukowiec badający żółwie. Dziedzina nauki badająca żółwie to chelonologia. Chelonologia jest dziedziną zoologii.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ofiolog – naukowiec badający węże. Dziedzina nauki badająca węże to ofiologia. Ofiologia jest dziedziną zoologii.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ofiologia – nauka badająca węże, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Chelonologia → nauka będąca działem herpetologii (patrz herpetologia), zajmująca się badaniem żółwi (patrz żółwie). Termin…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Ichtiolog – naukowiec badający ryby. Ichtiolog należy do zoologów (patrz zoolog).

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Ornitolog – naukowiec badający ryby. Ornitolog należy do zoologów (patrz zoolog).