Ptaszniki – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

FFFFFFFFFFFFF

Efektor (łac. effector – wykonaWCa) → narząd (np. mięsień, gruczoł), który reaguje na pobudzenia nerwowe odbierane za pośrednictwem receptorów; narząd wykonaWCzy organizmu żywego, sterowany przez system nerwowy, wykonujący lub zmieniający swą czynność pod wpływem pobudzeń,…


Patofizjologia zwierząt → nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkiCH informacjaCH z zakresu etiologii CHorób zwierzęcyCH (iCH podłoża), czy też patogenezy procesów CHorobowyCH. Jest nauką podstawową wobec nauk klinicznyCH, takiCH jak CHoroby wewnętrzne…

Patomorfologia zwierząt → nauka zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją, a także ustalaniem czynników terapeutycznyCH na podstawie zmian struktury i wyglądu tkanek i narządów zwierząt. Wywodzi się z anatomii patologicznej zwierząt, która zajmuje się badaniem szerszego zakresu…


Probiotyk → z języka greckiego oznacza substancję działającą „dla życia” Są to dodatki paszowe lub preparaty używane pomocniczo w leczeniu zwierząt/ludzi zawierające żywe zwykle liofilizowane określone gatunki bakterii/mikroorganizmów w ilości wystarczającej by zmienić mikroflorę w…


Chityna: → (gr. chiton – koszula). Jest to jeden z biopolimerów, polisacharydów (wielocukrów), bardzo podobny do celulozy. Składa się z reszt N-acetyloglukozaminy, powiązanych wiązaniami Beta-1,4-glikozydowymi. Właściwie jedyna różnica między chityną i celulozą, to podstawiona przy…

Nogogłaszczki, Pedipalpy, szczękonóżki (łac. Pedipalpus) → narząd używany do łapania i przetrzymywania zdobyczy u pajęczaków i skorupiaków. Anatomicznie przypominają odnóża, położone są tuż obok szczękoczułek (po iCH lewej i prawej stronie). Służą pająkom i skorupiakom do…


Gruczoł → jest to pojedyncza komórka lub wielokomórkowy narząd wyspecjalizowany w produkcji i wydzielaniu takich substancji jak hormony, enzymy, pot, mleko itp. Gruczoły wydzielania wewnętrznego – to układ narządów i komórek wydzielających substancje czynne –…

Histologia zwierząt → zajmuje się badaniem i obserwowaniem prawidłowyCH, czyli nie zmienionyCH patologicznie tkanek pobranyCH od zwierząt. Jest dziedziną stosowaną wykładaną na wydziałaCH weterynaryjnyCH, bądź wydziałaCH biologii. Bardzo często z tej dziedziny wiedzy czerpią również…

Farmakologia weterynaryjna → jest odrębną, aczkolwiek istotnie powiązaną z farmakologią ogólną dziedziną nauki. Traktuje o badaniu leków weterynaryjnych, jak również leków ściśle powiązanych z medycyną człowieka, ale które to leki mogą być stosowane w lecznictwie…