Podkategorie:
  • Brak kategorii

Ptaszniki – Encyklopedia

Efektor

Efektor (łac. effector – wykonawca) → narząd (np. mięsień, gruczoł), który reaguje na pobudzenia nerwowe odbierane za pośrednictwem receptorów; narząd wykonawczy organizmu żywego, sterowany przez system nerwowy, wykonujący lub zmieniający swą czynność pod wpływem pobudzeń, impulsów nerwowych (końcowa część łuku…


Popularne gatunki


Aktualizowane artykuły


Patofizjologia zwierząt → nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z…


Patomorfologia zwierząt → nauka zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją, a także ustalaniem czynników terapeutycznych na…

Probiotyk → z języka greckiego oznacza substancję działającą „dla życia” Są to dodatki paszowe…


Chityna: → (gr. chiton – koszula). Jest to jeden z biopolimerów, polisacharydów (wielocukrów), bardzo…


Gruczoł → jest to pojedyncza komórka lub wielokomórkowy narząd wyspecjalizowany w produkcji i wydzielaniu…


Histologia zwierząt → zajmuje się badaniem i obserwowaniem prawidłowych, czyli nie zmienionych patologicznie tkanek…

Farmakologia weterynaryjna → jest odrębną, aczkolwiek istotnie powiązaną z farmakologią ogólną dziedziną nauki. Traktuje…