Płazy

Płazy to gromada kręgowców obejmująca 3 rzędy:

Płazy bezogonowe (Anura) – rząd o skróconym, krępym i szerokim tułowiu, pozbawionym ogona. Rząd obejmuje 24 rodziny z ok. 380 gatunkami. Wszyscy przedstawiciele rzędu posiadają dwie pary dobrze wykształconych kończyn, z których tylne są przeważnie dłuższe i lepiej umięśnione. Dorosłe płazy bezogonowe są mięsożerne, żywią się głównie owadami, pierścienicami, mięczakami, a większe gatunki polują również na drobne kręgowce. Żyją w różnych środowiskach, prowadząc tryb życia wodny, wodno-lądowy, naziemny lub nadrzewny. Zamieszkują też wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy, choć większość gatunków żyje w wilgotnych, tropikalnych rejonach między zwrotnikami.

Płazy beznogie (Gymnophiona), rząd o wydłużonym, robakowatym ciele, prowadzących podziemny, ryjący i niezwykle skryty tryb życia. Obejmuje 6 rodzajów z ok. 160 gatunkami. Płazy beznogie charakteryzują się zupełnym brakiem pasów kończyn i ogona. Biologia płazów beznogich jest słabo poznana. Żywią się dżdżownicami, owadami, zwłaszcza termitami, większe gatunki prawdopodobnie również drobnymi kręgowcami. Osiągają od 10 do 150 cm długości.

Płazy ogoniaste (Caudata), rząd o ciele wydłużonym, z ogonem spłaszczonym bocznie u gatunków o wodnym trybie życia i owalnym w przekroju u gatunków lądowych. Obejmuje 9 rodzin z ok. 400 gatunkami. U większości występują dwie pary kończyn, prawie jednakowej długości, stosunkowo niewielkich i słabo umięśnionych. Większość zamieszkuje wodne lub wilgotne środowiska, prowadząc naziemny tryb życia, nieliczne żyją w jaskiniach lub na drzewach. Są drapieżnikami, żywią się głównie bezkręgowcami, duże gatunki polują również na drobne kręgowce. Występują głównie w klimacie umiarkowanym półkuli północnej, nieliczne żyją w Ameryce Środkowej i Południowej. Osiągają od 3 do 180 cm długości.

Wiele gatunków płazów ogoniastych jest obecnie zagrożonych wymarciem, głównie na skutek zmian środowiska.

Liczy łącznie ponad 4300 gatunków.

Ciało płazów pokryte jest nagą skórą, u form dorosłych wyposażoną w liczne gruczoły śluzowe, których wydzielina utrzymuje powierzchnię skóry w stałej wilgotności oraz u niektórych gatunków wydziela substancje trujące.

Skóra uczestniczy w wymianie gazowej, uzupełniającej oddychanie płucne.FFFFFFFFFFFFF

Alampia → brak w skórze płazów jednego z czterech rodzajów komórek barwnikowych – guanoforów, zawierającyCH kryształki guaniny, dającej barwy białe i srebrzyste.


Szalka Petriego
Szalka Petriego – to narzędzie laboratoryjne, którego nazwa wywodzi się od słynnego niemieckiego bakteriologa Juliusa RiCHarda Petriego. Swym kształtem przypomina bardzo niski walec o dużej średnicy (nawet 150 mm), niskiCH ścianaCH bocznyCH (zazwyczaj 18-25 mm)…

Lipidy → to tłuszcze obojętne i związki tłuszczo podobne. Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (np. łój) lub ciekłej (np. oliwa), w zasadzie nie rozpuszczalnyCH w wodzie. Podobnie jak węglowodany, zbudowane są one…


BezowodnioWCe (Anamnia) → Niższe kręgoWCe, nie wytwarzające błon płodowyCH w rozwoju embrionalnym i dlatego przeCHodzą rozwój w wodzie, w przeciwieństwie do owodnioWCów. Do owodnioWCów należą krągłouste, ryby i Płazy.

Amphibia – płazy
PŁAZY (Amphibia) → Najmniej liczna gromada wśród kręgowców licząca około 1300 gatunków. Podział płazów Płazy ogoniaste (Caudata dawniej Urodela) np. traszki i salamandry Płazy bezogonowe (Anura) np. żaby, ropuchy, kumaki, rzekotki Płazy beznogie (Gymnophiona dawniej…


Metamorfoza, przeobrażenie – to taki rozwój, któremu towarzyszą głębokie przebudowy organizmu, powiązane ze znaczącymi zmianami w jego organizacji i wyglądzie zewnętrznym. U zwierząt (owady, płazy) przeobrażenie (metamorfoza) to przemiana formy larwalnej w postać ostateczną (imago).W…

Melanina – pigment wytwarzany przez melanocyty, odpowiedzialny za zabarwienie m.in. skóry i włosów.


Roztocza Roztocza (Acarina) – rząd pajęczaków (Arachnida), obejmujący około 30,000 gatunków. Występowanie: tereny subtropikalne, tropikalne, polarne, umiarkowane. Skrajne ekosystemy ich występowania to wody słodkie i morskie. Liczne gatunki to ektopasożyty (żerujące na powierzchni ciała żywiciela),…