Rośliny owadożerneWiadomości - rośliny owadożerne


Nowe opisy - rośliny owadożerne


Aktualizowane artykuły


Hibernacja → sen zimowy; stan uśpienia wynikający z obniżonego metabolizmu. To sposób w jaki niektóre organizmy przeżywają zimę.


Absorpcja inaczej wchłanianie (łac. absorptio – pochłanianie) → wchłanianie cieczy lub gazów, u zwierząt przez skórę (np. płazy), błony śluzowe, nabłonki przewodu pokarmowego, u roślin przez tkanki okrywające.


Pasożytnictwo, parazytyzm – rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji (pasożyta) odnoszą korzyści ze współżycia, lecz wywierają niekorzystny wpływ na osobniki drugiej populacji (gospodarza, żywiciela).

Parazytoidy, hiperpasożyty – organizmy pośrednie między drapieżcami a pasożytami. Forma oddziaływań między gatunkami o charakterze antagonistycznym. Parazytoid (głównie owady z rzędu Diptera i Hymenoptera) składa swoje jaja w ciele lub na ciele innego gatunku owada.…


Gatunki inwazyjne
Gatunki inwazyjne → gatunki, które po wprowadzeniu do nowego środowiska znajdują tam dobre warunki do rozwoju (brak naturalnych pasożytów i wrogów) i zaczynają wypierać naturalną florę lub faunę występującą na danym terenie. Dotyczy to zarówno…

Endemit → gatunek występujący tylko na określonym, niewielkim terenie. Gatunki endemiczne wykształciły się przede wszystkim na terenach izolowanych różnymi barierami geograficznymi, np. na oceanicznych wyspach, w pasmach górskich, w dolinach pośród gór. Gatunki endemiczne w…


Dysjunkcja (łac. disiunctio – rozdzielenie, przeciwstawienie) → przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków i rodzajów zwierząt i roślin; przerwa w geograficznej lokalizacji danego organizmu na kuli ziemskiej (często mimo występowania obszarów mu sprzyjających).  

Szalka Petriego
Szalka Petriego – to narzędzie laboratoryjne, którego nazwa wywodzi się od słynnego niemieckiego bakteriologa Juliusa Richarda Petriego. Swym kształtem przypomina bardzo niski walec o dużej średnicy (nawet 150 mm), niskich ścianach bocznych (zazwyczaj 18-25 mm)…