Podkategorie:
  • No categories

Karaczany – Opisy

Aeluropoda insignis

Aeluropoda insignis (Butler, 1882) jest jedynym gatunkiem w rodzaju Aeluropoda należącego do plemienia Gromphadorhini. Silnie grzbietowo-brzusznie spłaszczone ciało. Osiąga wielkość 55 – 65 mm. Ubarwienie dosyć zmienne u różnych osobników, ale składa się z ciemnego brązu przechodzącego w czerń i…


Popularne gatunki


Aktualizowane artykuły


Pycnoscelus striata

Jeden z 14 opisanych gatunków należących do rodzaju Pycnoscelus zamieszkujących południową i południowo-wschodnią Azję…


Elliptorhina javanica

Elliptorhina javanica (Hanitsch, 1930) wbrew powszechnemu mniemaniu karaczany madagaskarskie nie ograniczają się bynajmniej do…


Oxyhaloa deusta

Oxyhaloa deusta (Thunberg, 1784) jest małej wielkości karaczanem osiągającym 13-20 mm. Ubarwienie: przedplecze czarnego…