Karaczany – Opisy


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Aeluropoda insignis
Aeluropoda insignis (Butler, 1882) jest jedynym gatunkiem w rodzaju Aeluropoda należącego do plemienia Gromphadorhini. Silnie grzbietowo-brzusznie spłaszczone ciało. Osiąga wielkość 55 – 65 mm. Ubarwienie dosyć zmienne u różnych osobników, ale składa się z ciemnego…


Pycnoscelus striata
Jeden z 14 opisanych gatunków należących do rodzaju Pycnoscelus zamieszkujących południową i południowo-wschodnią Azję za wyjątkiem dwóch kosmopolitycznych gatunków Pycnoscelus indicus i Pycnoscelus surinamensis zamieszkujących obecnie różne tropikalne rejony świata. Karaczan ten prowadzi bardzo skryty…