Jaszczurki – Weterynaria


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Chów bezterraryjny u gadów
Gady są zwierzętami zmiennocieplnymi, które wymagają odpowiedniego zakresu temperaturowego. Każdy gatunek ma swoje preferowane optimum temperaturowe (z angielskiego tak zwany POTZ = preferred optimum temperatur zone), w którym dobrze rośnie i jest zdrowy. Od temperatury…


Jaszczurki i ich „problemy ogonowe”
Pośród wielu zachowań zwiększających szansę na przeżycie jakie wykształciły sobie jaszczurki jest zdolność do kontrolowanego odrzucenia ogona. W środowisku naturalnym zachowanie takie ma miejsce w przypadku ataku drapieżnika lub podczas walk terytorialnych oraz godowych. W…


MBD – Metaboliczne choroby kości u gadów
Jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń u gadów przetrzymywanych w warunkach sztucznych jest metaboliczna choroba kości (MBD – metabolic bone disease) (10). Nie jest to samoistna jednostka chorobowa, lecz zespół zaburzeń prowadzących do zmian w układzie…


Hormony regulujące pobieranie pokarmu u gadów
Podstawową funkcją układu pokarmowego jest pobieranie pokarmu oraz wody, trawienie, a następnie przyswajanie składników odżywczych. Przewód pokarmowy powiązany jest z ważnym narządem jakim jest trzustka. Na przestrzeni przewodu pokarmowego oraz w trzustce występują komórki (nazywane…


RTG (rentgen) w leczeniu gadów
W Polsce tak zwana diagnostyka obrazowa, a więc właśnie między innymi RTG, jest powszechnie stosowana w diagnostyce psów, kotów i koni, niewielu jednak lekarzy-praktyków podejmuje się interpretacji radiogramów (bo tak fachowo określa się zdjęcie RTG)…

Kryptosporidioza gadów
Po raz pierwszy zostały one opisane w 1907 roku przez Ernesta E. Tizzer’a (2, 4), jednakże jego odkrycie zostało uznane za mało ważne i przez ponad pół wieku nikt się nim nie zainteresował. Dopiero w…