Piotr Wardęga

Magister biologii molekularnej/biotechnologii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w dziedzinie biologii molekularnej/medycyny w Ludwig Institute for Cancer Research na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Główne zainteresowania: dusiciele, w szczególności z rodzaju Morelia oraz chemia jadu węży.

Artykuły