Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Aberracja → (łac. aberratio, ab – od i errare – błądzić, aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) osobnik lub większa…
Insecta – owady

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [5]
Loading...
Owady (Insecta) Najliczniejsza gromada w obrębie typu stawonogów (Arthropoda). Ten ogromny, bo liczący sobie…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Akinezja → (gr. akinesis) bezruch, znieruchomienie ciała pod wpływem różnych czynników (np. dotyk, spostrzeżenie…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Afagia → Brak pobierania pokarmu przez owady dorosłe. U takich form aparat gębowy i…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Gąsienica → 1) młodociana forma (stadium rozwojowe) niektórych owadów (motyli, błonkówek, wojsiłek), charakteryzująca się…