Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Dipterologia (łac. Diptera) → część entomologii zajmująca się muchówkami.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Czerw → mało ruchliwa larwa apodialna muchówek i części błonkówek.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Asocjacja (łac. associatio) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Batrachologia → nauka badająca płazy, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Arachnologia: → nauka badająca pajęczaki (m. in. ptaszniki i skorpiony), obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Aeroplankton → Grupa organizmów unoszonych pasywnie ruchami powietrza. Dużą część aeroplanktonu stanowią owady.