Żółwie – OpisyAktualizowane artykuły


Testudo marginata – żółw obrzeżony
Największy żyjący współcześnie osobnik żyje we włoskiej stacji rozmnażania żółwi europejskich Centro Carapax, w miejscowości Massa Maritima (Philippen, MARGINATA nr 20 2008/2009). Długość pancerza „Il gigante” wynosi 52 cm, a ciężar ok.15 kg. Trudno powiedzieć,…


Trachemys scripta elegans – żółw czerwonolicy
W obrębie gatunku Trachemys scripta wyróżnia się aktualnie 18 podgatunków żółwi, różniących się rysunkiem na karapaksie i plastronie oraz kolorem plam i pasów, które są od żółtych przez pomarańczowe do czerwonych. Większość Trachemysów dorasta do…

Pelomedusa subrufa – pelomeduza afrykańska
Rekordowych rozmiarów Pelomedusa subrufa (samica) miała karapaks długości 32,5 cm, zazwyczaj jednak długość osobników tego gatunku nie przekracza 20 cm, a znane są też populacje, u których pancerz nie jest dłuższy niż 15 cm. Samce…
Graptemys spp.
Gatunek aktywny w ciągu dnia, lubiący pływać, kopać w kamieniach i wygrzewać się. Graptemys żerują nad ranem, co łatwo zaobserwować gdy trzymamy wraz z nim rybki akwariowe.

Pseudemys spp.
Żółwie tego rodzaju są jednymi z większych żółwi wodnych (samce 30 cm, samice osiągają nawet 40 cm wielkości). Karapaks jest raczej płaski, barwy od czerni i brązu do oliwki.


Chrysemys picta – żółw malowany
Żółwie z tego gatunku nie osiągają imponujących rozmiarów dorastając maksymalnie do 18-20 cm karapaksu. Jedynie Chrysemys picta belli wyróżnia się trochę wielkością od pozostałych osiągając nawet powyżej 25 cm.

Clemmys guttata – żółw cętkowany
Żółwie te dorastają średnio do 11-12 centymetrów, największy znaleziony osobnik miał 13,7 centymetra długości, są więc jednymi z najmniejszych żółwi Ameryki Północnej i świata. Plastron stosunkowo szeroki i płaski o gładkiej powierzchni i bokach, pozbawiony…