Artykuły

Chilobrachys dyscolus

Chilobrachys dyscolus (Simon, 1886) to gatunek w hodowli pojawiający się najczęściej jako Chilobrachys sp.…
Chilobrachys spp.

Ptaszniki z rodzaju Chilobrachys zamieszkują południowo wschodnią Azję. Są to ptaszniki po części nadrzewne…

Gatunek sklasyfikowany w 1895 roku przez Pocock’a. Na wolności zamieszkuje Myanmar(Birma). Inna nazwa to…

Gatunek sklasyfikowany w 1897 roku przez Thorell’a, na podstawie samicy. Na wolności zamieszkuje Mianmar.…