Skorpiony – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Patomorfologia zwierząt → nauka zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją, a także ustalaniem czynników terapeutycznych na podstawie zmian struktury i wyglądu tkanek i narządów zwierząt. Wywodzi się z anatomii patologicznej zwierząt, która zajmuje się badaniem szerszego zakresu…


Probiotyk → z języka greckiego oznacza substancję działającą „dla życia” Są to dodatki paszowe lub preparaty używane pomocniczo w leczeniu zwierząt/ludzi zawierające żywe zwykle liofilizowane określone gatunki bakterii/mikroorganizmów w ilości wystarczającej by zmienić mikroflorę w…


Chityna: → (gr. chiton – koszula). Jest to jeden z biopolimerów, polisacharydów (wielocukrów), bardzo podobny do celulozy. Składa się z reszt N-acetyloglukozaminy, powiązanych wiązaniami Beta-1,4-glikozydowymi. Właściwie jedyna różnica między chityną i celulozą, to podstawiona przy…

Nogogłaszczki, pedipalpy, szczękonóżki (łac. pedipalpus) → narząd używany do łapania i przetrzymywania zdobyczy u pajęczaków i skorupiaków. Anatomicznie przypominają odnóża, położone są tuż obok szczękoczułek (po ich lewej i prawej stronie). Służą pająkom i skorupiakom do…


Gruczoł → jest to pojedyncza komórka lub wielokomórkowy narząd wyspecjalizowany w produkcji i wydzielaniu takich substancji jak hormony, enzymy, pot, mleko itp. Gruczoły wydzielania wewnętrznego – to układ narządów i komórek wydzielających substancje czynne –…

Histologia zwierząt → zajmuje się badaniem i obserwowaniem prawidłowych, czyli nie zmienionych patologicznie tkanek pobranych od zwierząt. Jest dziedziną stosowaną wykładaną na wydziałach weterynaryjnych, bądź wydziałach biologii. Bardzo często z tej dziedziny wiedzy czerpią również…


Farmakologia weterynaryjna → jest odrębną, aczkolwiek istotnie powiązaną z farmakologią ogólną dziedziną nauki. Traktuje o badaniu leków weterynaryjnych, jak również leków ściśle powiązanych z medycyną człowieka, ale które to leki mogą być stosowane w lecznictwie…

Chirurgia weterynaryjna jest dziedziną medycyny weterynaryjnej zajmującą się leczeniem zwierzęcych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, czyli najczęściej w przypadku weterynarii, zabiegu inwazyjnego. Nazwa „chirurgia” pochodzi od greckich słów cheir (ręka) i ergon (czyn, działanie), łac. grec.…

Biochemia zwierząt → nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza biologii i chemii), które zachodzą w organizmach zwierzęcych. Jest nauką podstawową wobec medycyny weterynaryjnej, czerpią z niej między innym takie dziedziny,…