Artykuły

Rewizja rodzaju Aphonopelma

Najnowsza rewizja analizując publikacje oraz badając różnorodność i występowanie pająków z rodzaju Aphonopelma (Pocock,…
Przywrócenie rodzaju Dolichothele

Ostatnia publikacja, której autorami są: Sylvia M. Lucas, Rafael Prezzi Indicatti, przywraca rodzaj Dolichothele…
Trzy nowe gatunki Euathlus

W najnowszym numerze Journal of Arachnology pojawiła się publikacja opisująca trzy nowe gatunki należące…