Żółwie – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Dioptryczny aparat → Część oka załamująca promienie słoneczne i kierująca je bezpośrednio na receptor. Tworzy ją rogówka i stożek krystaliczny.


Efektor (łac. effector – wykonawca) → narząd (np. mięsień, gruczoł), który reaguje na pobudzenia nerwowe odbierane za pośrednictwem receptorów; narząd wykonawczy organizmu żywego, sterowany przez system nerwowy, wykonujący lub zmieniający swą czynność pod wpływem pobudzeń,…

Patofizjologia zwierząt → nauka przedkliniczna w dziedzinie medycyny weterynaryjnej traktująca o wszelkich informacjach z zakresu etiologii chorób zwierzęcych (ich podłoża), czy też patogenezy procesów chorobowych. Jest nauką podstawową wobec nauk klinicznych, takich jak choroby wewnętrzne…


Hipotonia → spadek ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg ciśnienia skurczowego i 60 mmHg rozkurczowego

Patomorfologia zwierząt → nauka zajmująca się rozpoznawaniem, klasyfikacją, a także ustalaniem czynników terapeutycznych na podstawie zmian struktury i wyglądu tkanek i narządów zwierząt. Wywodzi się z anatomii patologicznej zwierząt, która zajmuje się badaniem szerszego zakresu…


Chorion → (łac. chorium) zewnętrzna osłona jaja. Zbudowana jest z chorioniny i wytwarzana przez nabłonek jajników samicy. Tworzą je dwie warstwy: egzo- i endochorion.

Probiotyk → z języka greckiego oznacza substancję działającą „dla życia” Są to dodatki paszowe lub preparaty używane pomocniczo w leczeniu zwierząt/ludzi zawierające żywe zwykle liofilizowane określone gatunki bakterii/mikroorganizmów w ilości wystarczającej by zmienić mikroflorę w…


Trionychidae – żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
Trionychidae – żółwiaki, żółwie trójpazurzaste Żółwiaki, Żółwie trójpazurzaste (Trionychidae) → rodzina żółwi skrytoszyjnych, charakteryzująca się pancerzem pokrytym twardą skórą. Karapaks owalny, słabo wysklepiony i opływowy. Pancerz kostny mocno zredukowany, szczególnie plastron. Połączenie plastronu i karapaksu…

Gruczoł → jest to pojedyncza komórka lub wielokomórkowy narząd wyspecjalizowany w produkcji i wydzielaniu takich substancji jak hormony, enzymy, pot, mleko itp. Gruczoły wydzielania wewnętrznego – to układ narządów i komórek wydzielających substancje czynne –…