Węże – Weterynaria


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Chów gadów w niewoli, a stres
Pojęcie stresu zostało po raz pierwszy zastosowane przez kanadyjskiego lekarza Hansa Hugona Selye`a. Stwierdził on w licznych eksperymentach  pojawienie się charakterystycznych objawów u  zwierząt poddanych działaniu różnych bodźców.


Endopasożytnicze choroby gadów
Gady, zarówno te zamieszkujące środowisko naturalne, jak i te żyjące w hodowlach na całym świecie, bardzo często zarażone są różnymi pasożytami wewnętrznymi. Wiele gatunków pasożytów nie stanowi poważnego zagrożenia dla swoich gospodarzy. Jednak w obliczu…

Przegrzanie u gadów
W okresie letnim częstymi pacjentami przychodni weterynaryjnej są przegrzane gady. Dlaczego i jak do tego dochodzi oraz jak udzielić pierwszej pomocy zanim pojedzie się do lekarza? Pamiętać należy, że gady są zwierzętami zmiennocieplnymi i temperatura…


Chów bezterraryjny u gadów
Gady są zwierzętami zmiennocieplnymi, które wymagają odpowiedniego zakresu temperaturowego. Każdy gatunek ma swoje preferowane optimum temperaturowe (z angielskiego tak zwany POTZ = preferred optimum temperatur zone), w którym dobrze rośnie i jest zdrowy. Od temperatury…


MBD – Metaboliczne choroby kości u gadów
Jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń u gadów przetrzymywanych w warunkach sztucznych jest metaboliczna choroba kości (MBD – metabolic bone disease) (10). Nie jest to samoistna jednostka chorobowa, lecz zespół zaburzeń prowadzących do zmian w układzie…


Hormony regulujące pobieranie pokarmu u gadów
Podstawową funkcją układu pokarmowego jest pobieranie pokarmu oraz wody, trawienie, a następnie przyswajanie składników odżywczych. Przewód pokarmowy powiązany jest z ważnym narządem jakim jest trzustka. Na przestrzeni przewodu pokarmowego oraz w trzustce występują komórki (nazywane…

RTG (rentgen) w leczeniu gadów
W Polsce tak zwana diagnostyka obrazowa, a więc właśnie między innymi RTG, jest powszechnie stosowana w diagnostyce psów, kotów i koni, niewielu jednak lekarzy-praktyków podejmuje się interpretacji radiogramów (bo tak fachowo określa się zdjęcie RTG)…