Artykuły

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Reptiliolog – naukowiec badający gady. Nauka której swoją pracę poświęca reptiliolog to reptiliologia. Reptiliolog należy…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Chelonolog – naukowiec badający żółwie. Dziedzina nauki badająca żółwie to chelonologia. Chelonologia jest dziedziną zoologii.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Ofiolog – naukowiec badający węże. Dziedzina nauki badająca węże to ofiologia. Ofiologia jest dziedziną zoologii.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Ornitolog – naukowiec badający ryby. Ornitolog należy do zoologów (patrz zoolog).

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Teriolog – naukowiec badający ssaki. Nauka badająca ssaki to teriologia.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Teriologia – nauka badająca ssaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka,…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Entomolog – naukowiec badający owady. Dziedzina nauki badająca owady to entomologia.

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [1]
Loading...
Herpetolog – naukowiec badający płazy i gady. Nauka której swoją pracę poświęca herpetolog to…

Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [2]
Loading...
Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…