Artykuły

Ornitologia → nauka badająca ptaki, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…