Artykuły

Messor barbarus

Messor barbarus (Linnaeus, 1767) jest duża, o czarnym, lub ciemnobrązowym ubarwieniu ciała. Głowa jaśniejsza…
Camponotus lateralis

Camponotus lateralis jest gatunkiem żyjącym w drzewach (jak wszystkie gatunki z rodzaju Camponotus) występującym w…