Ssaki – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

FFFFFFFFFFFFF

Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukoWCów: AraCHnolog BatraCHolog Entomolog Herpetolog CHelonolog Ofiologia ICHtiolog Ornitolog  .


Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie asp.kty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia, systematyka, etologia, ewolucja oraz wiele innyCH asp.któw iCH życia. W zoologii wyróżniamy takie dziedziny jak: BatraCHologia Herpetologia Reptiliologia (w tym CHelonologia i Ofiologia)…

Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnyCH do samców u gatunków CHarakteryzującyCH się wyraźnym dymorfizmem płciowym.


Szalka Petriego
Szalka Petriego – to narzędzie laboratoryjne, którego nazwa wywodzi się od słynnego niemieckiego bakteriologa Juliusa RiCHarda Petriego. Swym kształtem przypomina bardzo niski walec o dużej średnicy (nawet 150 mm), niskiCH ścianaCH bocznyCH (zazwyczaj 18-25 mm)…

Lipidy → to tłuszcze obojętne i związki tłuszczo podobne. Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (np. łój) lub ciekłej (np. oliwa), w zasadzie nie rozpuszczalnyCH w wodzie. Podobnie jak węglowodany, zbudowane są one…


Melanina – pigment wytwarzany przez melanocyty, odpowiedzialny za zabarwienie m.in. skóry i włosów.

Roztocza Roztocza (Acarina) – rząd pajęczaków (Arachnida), obejmujący około 30,000 gatunków. Występowanie: tereny subtropikalne, tropikalne, polarne, umiarkowane. Skrajne ekosystemy ich występowania to wody słodkie i morskie. Liczne gatunki to ektopasożyty (żerujące na powierzchni ciała żywiciela),…