Płazy bezogonowe – opisy


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Litoria gilleni
Litoria gilleni to rzekotki dość dużych rozmiarów, a długość ich ciała mieści się w przedziale 7-8 cm u samic oraz 6-6,5 cm u samców. Ubarwienie strony grzbietowej tych rzekotek waha się od ciemnooliwkowego do jasnozielonego,…


Xenopus spp.
Xenopus jest jednym z rodzajów należących do rodziny bezjęzycznych (Pipidae). Oprócz niego należą tu jeszcze rodzaje Hymenochirus i Pseudhymenochirus z Afryki oraz południowoamerykański rodzaj Pipa. Rodzaj Xenopus wykazuje cechy typowe dla całej rodziny. Żaby tego…

Ceratophrys ornata – żaba rogata
Rodzaj Ceratophrys obejmuje kilka gatunków, których status systematyczny nie jest do końca wyjaśniony. Do najczęściej spotykanych w hodowli oprócz opisywanego należą: C. cranwelli, C. cornuta i C. varia. Największym przedstawicielem rodzaju jest C. aurita -…


Duttaphrynus melanostictus – ropucha azjatycka
Preparaty ze skóry tych ropuch od dawna są wykorzystywane w azjatyckiej medycynie tradycyjnej jako analgetyk (znieczulający)- w Chinach występuje pod nazwą"chan su", jako afrodyzjak, a wyizolowana bufotenina - alkaloid o psychoaktywnym działaniu.

Dyscophus guineti – żaba pomidorowa*
Żaby pomidorowe są najbardziej rozpoznawalnymi przedstawicielami batrachofauny Madagaskaru. Dyscophus guineti występuje w centralnej oraz wschodniej części wyspy. Preferuje podmokłe i stosunkowo ciepłe siedliska np. poszycia lasów. Prowadząc głównie nocny tryb życia dzień spędza w ukryciu…