Podkategorie:
  • Brak kategorii

Krokodyle – Encyklopedia

Ektoparazytyzm, pasożytnictwo zewnętrzne

Ektoparazytyzm → Pasożytnictwo zewnętrzne


Popularne gatunki


Aktualizowane artykuły


Dysjunkcja (łac. disiunctio – rozdzielenie, przeciwstawienie) → przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków…


Asocjacja (łac. associatio) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym…

Herpetolog – naukowiec badający Płazy i Gady. Nauka której swoją pracę poświęca herpetolog to…


Herpetologia – nauka badająca Płazy i Gady, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia,…

Zoolog – naukowiec badający życie zwierząt. Wyróżniamy w zoologii między innymi naukowców: Arachnolog Batracholog…


Zoologia – dział nauki badający zwierzęta, obejmuje takie aspekty jak m.in. fizjologia, anatomia, morfologia, ekologia,…

Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym…


Szalka Petriego

Szalka Petriego – to narzędzie laboratoryjne, którego nazwa wywodzi się od słynnego niemieckiego bakteriologa…

Lipidy → to tłuszcze obojętne i związki tłuszczo podobne. Są bardzo zróżnicowaną grupą związków…